medisiner

Legemidler.

De hjelper til å gjøre deg frisk
eller holde deg frisk.

Du har rett til medisiner på blå resept
om du er kronisk syk.