mangfold

Ulikhet.

Mange eller mye
som ikke er likt.