mandat

Rammene for vergens oppdrag,
gitt i vedtaket fra fylkesmannen.