mal

Innen IP brukes maler i betydningen skjema for samtykkeerklæring
og hvordan selve planen skal skrives.