Søk
Close this search box.

maktfordeling

Domstolene,
Stortinget
og regjeringen deler makten i Norge.

Domstolene dømmer,
Stortinget lager lovene,

Regjeringen iverksetter lovene.