Søk
Close this search box.

maktfordeling

Et prinsipp som fordeler statsmakten
på tre uavhengige institusjoner:
En lovgivende,
en utøvende
og en dømmende.

Stortinget er den lovgivende statsmakten.

Regjeringen er den utøvende statsmakten.

Domstolene er den dømmende statsmakten.