makt

Overtak,
styrke,
tvang.

Bestemme over noen.