majestet

Kongen og Dronningens tittel.
Når du snakker til Kongen sier du
«Deres Majestet».