lydfyr

Informasjon ved hjelp av lyd
for eksempel trafikklys,
dørklokker
og stoppeklokker.