lovforslag

Forslag til en ny lov til Stortinget.

Også forslag til endring i en eksisterende lov.