lover

Regler og paragrafer
som alle må følge.

Arbeidsmiljøloven
er den viktigste loven
i arbeidslivet.