lovbrudd

Du gjør noe galt når du ikke følger Norges lover
og andre bestemmelser som gjelder.