lovbestemt tilgang

Rett til å kunne bruke noe.

Det er blant annet lovbestemt tilgang til bibliotek.