lovarbeid

Det å lage nye lover
og bestemme over lovtekster.