lønnstilskudd

Penger arbeidsgiver kan få fra NAV i kort
eller lang tid
for å få arbeidsgiver
til å ansette en person
med nedsatt funksjonsevne.