lokaldemokratiske prosesser

Når politikerne i kommunen bestemmer.