logoped

Lærer som hjelper elever til å bli flinkere
til å snakke tydelig.