lockout

Utestegning fra jobben.

Arbeidsgiverne stenger arbeidstakerne ute
fordi det er uengihet på arbeidsplassen
fra arbeidsplassen.