Søk
Close this search box.

livssyn

Det du tror på.

…Ut i fra ordenes betydning er det i dagligtale mulig å forstå det som en overordnet og felles benevnelse
om det et menneske tror på om livet og verden,
om det fins noen høyere makt eller ikke,
og også hva slags etikk man bør leve etter.

Livssyn omfatter derfor en virkelighetsoppfatning,
(..)om verden og om hvordan vi bør leve (for eksempel gjennom åpenbaring, fornuft eller erfaring),
et syn på mennesket og oppfatninger om hva som er riktig og galt,
godt og ondt (en etikk).