livsavslutning

Døden som nærmer seg.

Du har rett til å dø
i rolige
og trygge omgivelser.