likepersonsarbeid

En som har nedsatt funksjonsevne
hjelper en som nettopp har fått det.