likebehandling

Rettferdighet.

Alle har rett til lik behandling.