levestandard

Kvalitet på livet ditt.

Hva slags bolig og bil du har,
hva slags mat og klær du har råd til,
om du kan reise bort med mer.