leselist

List med punktskrift som blir brukt i stedet
for tastatur på en datamaskin.