lensmannsdistrikt

Det området en lensmann har ansvar for.