lenke


Lenke kalles et ord som er farget på en internettside
og at du kan klikke med datamaskinen musen på.

Når du klikker på en lenke,
kommer du til en ny nettside.

En lenke viser seg i et nettsted eller dataprogram
med annen farge enn det andre som står skrevet.

Ved å klikke på teksten blir man flyttet til dette området
og får mer informasjon om det spesielle begrepet.

Lenker kan også være samlet i egne lenkebibliotek
eller under egne faner.