Søk
Close this search box.

leiers plikter

Leier må betale husleie og følge husreglene.

Leietaker har plikt til å si fra om noe er galt,
og til å betale om han ødelegger noe.