legat

Penger til et spesielt formål.

Et legat er en pengegave fra noen
som har lyst til å hjelpe spesielle grupper.

Du kan søke penger fra et legat.