legalfullmakt

Du har gitt noen lov
til å bestemme for deg.