ledelinjer

Markering på vegger eller gulv
for å hjelpe deg til å finne frem dit du skal.

Sykehusene må ha ledelinjer.