lagretten

Lagretten er Norges nest høyeste domstol.

Du kan anke en dom fra tingretten til lagretten.