lærevansker

Det er vanskelig å lære.

Du trenger lang tid
og ekstra hjelp.