kvalitetssikring

At en vare blir undersøkt
slik at du vet at den er god.