kvalifikasjoner

Det at du passer til noe,
er skikket til å gjøre noe.