kvalifikasjoner

Egenskaper og utdanning som gjør
at du passer til et arbeid.