kulturdepartementet

Avdeling av regjeringen
som arbeider for kulturen i Norge.