kroning

Seremoni når en konge får kronen på hodet
som tegn på sin verdighet.
Den norske Kongen blir ikke lenger kronet
men vigslet.