krisesentre

Sted du kan få hjelp
hvis du er blitt utsatt for overgrep
eller blitt mishandlet.