kriminell

En som har brutt loven.

Lovbrudd kalles kriminalitet.