kreft

En sykdom der cellene vokser uten kontroll.

Du kan ha kreft i mange deler av kroppen.

Du har rett til hurtig behandling.