kredittkortopplysninger

Kredittkortopplysninger
er tallene på ditt kredittkort.

Ikke fortell dem til alle
som er ukjente
eller åpent på internett,
for eksempel i et diskusjonsforum
eller på Facebook.