kredit

Det noen skylder deg.

Noe du har til gode.