koordinator

En som samordner.

Koordinator er tjenestemottakerens faste kontaktperson i planen.

Koordinator har hovedansvaret for driften av den individuelle planen.

I forskrift om individuell plan er dette den personen som «-til enhver tid (…) har hovedansvar for oppfølging av tjenestemottakeren.

En person som skal være din kontaktperson for å få de tjenestene du trenger.

Tjenestene kan for eksempel være:

Fysioterapi
Ergoterapi
Psykologtimer
God behandling på skolen

Den som lager den individuelle planen
sammen med meg
og som passer på
at de ulike tjenestene samarbeider.