konvensjon

Konvensjon er en bindende avtale mellom to eller flere stater.