konvensjon

Bindende avtale mellom to eller flere stater.