Kongen

Representerer landet
og leder statsråd på slottet.

Sjef for militære.

For at en lov skal være gyldig,
må Kongen sanksjonere,
det vil si at han undertegner den.