konfliktløsning

Megling.

Prøve å få noen
som er veldig uenige til å bli enige.