komplikasjoner

Vanskeligheter.

Forverring.

Når det skjer noe uventet i forbindelse med sykdom

eller en operasjon,

kaller vi det komplikasjoner.