kompetanseheving

Øke kunnskap og ferdigheter,

Kompetanse er det du kan.