kompetanse

Kunnskaper og ferdigheter.

Det du kan og klarer å gjøre.